×

Προειδοποίηση

JFile: :read: Αδυναμία ανοίγματος αρχείου: http://query.yahooapis.com/v1/public/yql?q=SELECT+%2A+FROM+query.multi+WHERE+queries%3D%27SELECT+%2A+FROM+flickr.photosets.info+WHERE+api_key%3D%2276a47f0c1b12614be10f1190637bc1aa%22+and+photoset_id%3D%2272157634905709443%22%3B+SELECT+%2A+FROM+flickr.photosets.photos%2820%29+WHERE+api_key%3D%2276a47f0c1b12614be10f1190637bc1aa%22+and+photoset_id%3D%2272157634905709443%22+and+extras%3D%22description%2C+date_upload%2C+date_taken%2C+path_alias%2C+url_sq%2C+url_t%2C+url_s%2C+url_m%2C+url_o%22%27&format=json&env=store%3A%2F%2Fdatatables.org%2Falltableswithkeys&_maxage=3600&callback=

Στις 07 Νοε. 2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30,  η Ε.Α.Α.Α/ΠΑΡΑΡΤ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, στη μνήμη του Λουκά Πετράκη, θα τελέσει τρισάγιο στο νεκροταφείο του Αγίου Κωνσταντίνου. Παρακαλείσθε για την συμμετοχή σας σε ένδειξη τιμής σε αυτόν τον ήρωα αεροπόρο που σκοτώθηκε στις 17 Μαρτίου 1948 κατά την εκτέλεση πολεμικής αποστολής στη περιοχή Σερβίων Κοζάνης, όταν το Α/Φ του τύπου SPITFIRE, χτυπήθηκε απο Α/Α πυρά και  πέφτοντας σε χαράδρα καταστράφηκε.

Γεννήθηκε το 1952 στο Ηράκλειο Κρήτης.