×

Προειδοποίηση

JFile: :read: Αδυναμία ανοίγματος αρχείου: http://query.yahooapis.com/v1/public/yql?q=SELECT+%2A+FROM+query.multi+WHERE+queries%3D%27SELECT+%2A+FROM+flickr.photosets.info+WHERE+api_key%3D%2276a47f0c1b12614be10f1190637bc1aa%22+and+photoset_id%3D%2272157634905709443%22%3B+SELECT+%2A+FROM+flickr.photosets.photos%2820%29+WHERE+api_key%3D%2276a47f0c1b12614be10f1190637bc1aa%22+and+photoset_id%3D%2272157634905709443%22+and+extras%3D%22description%2C+date_upload%2C+date_taken%2C+path_alias%2C+url_sq%2C+url_t%2C+url_s%2C+url_m%2C+url_o%22%27&format=json&env=store%3A%2F%2Fdatatables.org%2Falltableswithkeys&_maxage=3600&callback=

Την Τρίτη 17/9/2013, ο ΥΦΕΘΑ Κος Αθ. Δαβάκης, επισκέφτηκε την Ε.Α.Α.Α στο πλαίσιο γνωριμίας με το Δ.Σ.της Ένωσης, αλλά και να συζητήσει θέματα αρμοδιότητος του.

Τα θέματα τα οποία τέθηκαν και συζητήθηκαν ήταν:

        Α.  Η ενοποίηση των Μ.Τ, ( Μετοχικών Ταμείων), σύμφωνα με έγγραφο που κυκλοφόρησε απο τη Γ.Δ.Ο.Σ.Υ για την διερεύνηση δυνατότητας ενοποίησης των Μ.Τ. 

         Επισημάνθηκε από το Δ.Σ οτι δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε ενοποίηση και δεν συμφωνούμε, εάν πρώτα δεν εξυγιανθεί το Μ.Τ.Σ, (Μετοχικό Ταμείο Στρατού), δεν αναφερθούν όλες οι προυποθέσεις ενοποίησης όπως: Περιουσία Μ.Τ , Καθεστώς Νέου Ταμείου, Παραμονή Νέου Ταμείου στο ΥΕΘΑ, Δημιουργία  ενιαίου θεσμικού πλαισίου που να προδιαγράφει σύγχρονους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς επ΄ωφελεία των μετόχων τους κ.λ.π

        Ο Κος ΥΦΕΘΑ, συμφώνησε με τα ανωτέρω και αναφέρθηκε οτι η μελέτη η οποία θα γίνει θα καταγράψει όλα αυτά και εφόσον είναι πρός το συμφέρον των μετόχων, στη συνέχεια θα συσταθεί επιτροπή με την συμμετοχή όλων των φορέων και των Ενώσεων , για να συζητηθεί και να ληφθεί η απόφαση. 

        Β. Οικονομικά Θέματα, (Περικοπές Μισθών και Συντάξεων - Μερισμάτων). 

Ο Κος ΥΦΕΘΑ επιβεβαίωσε όπως και ο Κος ΥΕΘΑ, ότι δεν θα υπάρξουν νέες περικοπές στους         μισθούς και συντάξεις και αυτό θα το διαπιστώσουμε στην κατάρτηση του προυπολογισμού του           2014 που θα εγκριθεί το Νοέμβριο και θα αποτελεί Νόμο. Εξάλλου το εξήγγειλε και ο Κος                 Πρωθυπουργός.  Επίσης  δεν θα υπάρξουν άλλες περικοπές στο μέρισμα και ΕΚΟΕΜΑ και η τιμή του μεριδίου του ΒΟΕΑ θα παραμείνει στα έντεκα (11) ευρώ και για το 2014. 

        Γ. Συμμετοχή της Ε.Α.Α.Α στα Δ.Σ των Μ.Τ.Α και Α.Ο.Ο.Α, με μόνιμο μέλος απο το Δ.Σ με δικαίωμα ψήφου.

       Δ. Θέματα εκπαίδευσης και αναβάθμισης ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ.

       Ε. Διάφορα προβήματα διοικητικής φύσεως της Ε.Α.Α.Α

Η συζήτηση διεξήχθη σε πνεύμα συνεργασίας και κατανόησης. Ο Κος ΥΦΕΘΑ υπεσχέθη να καταβάλει κάθε προσπάθεια για την επίλυση τους και την σε εύλογο χρονικό διάστημα ενημέρωση μας. 

 

                                                                                                                         Ε.Α.Α.Α