×

Προειδοποίηση

JFile: :read: Αδυναμία ανοίγματος αρχείου: http://query.yahooapis.com/v1/public/yql?q=SELECT+%2A+FROM+query.multi+WHERE+queries%3D%27SELECT+%2A+FROM+flickr.photosets.info+WHERE+api_key%3D%2276a47f0c1b12614be10f1190637bc1aa%22+and+photoset_id%3D%2272157634905709443%22%3B+SELECT+%2A+FROM+flickr.photosets.photos%2820%29+WHERE+api_key%3D%2276a47f0c1b12614be10f1190637bc1aa%22+and+photoset_id%3D%2272157634905709443%22+and+extras%3D%22description%2C+date_upload%2C+date_taken%2C+path_alias%2C+url_sq%2C+url_t%2C+url_s%2C+url_m%2C+url_o%22%27&format=json&env=store%3A%2F%2Fdatatables.org%2Falltableswithkeys&_maxage=3600&callback=

Μετά απο έγγραφη ενημέρωση μας απο την Ε.Α.Α.Α, σας πληροφορούμε για την νέα παροχή υπηρεσίων θέματος και ειδικότερα αυτών που έχουν ανασφάλιστα τέκνα, ως ακολούθως:

    α. Το Υπουργείο Υγείας έθεσε απο 03 Σεπ. 2013 σε ισχύ το εισιτήριο ελεύθερης πρόσβασης στην πρωτοβάθμια περίθαλψη για 200.000 ανασφάλιστους . Με το ΄΄εισιτήριο ελεύθερης πρόσβασης΄΄ το Υπουργείο Υγείας μεριμνά ώστε οι πολίτες που απώλεσαν την ασφαλιστική τους ικανότητα , να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας, καθώς και προγεννητικό έλεγχο. 

    β. Το Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης γενικής κατηγορίας καλύπτει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

         (1) Παροχή υπηρεσιών ιατρικής εξέτασης με επισκέψεις σε συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ ιατρό η μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του ΕΣΥ, (Κέντρα Υγείας η Νοσοκομεία).

         (2) Δυνατότητα παραπομπής με αξιολόγηση απο τον ιατρό, για πραγματοποίηση συνόλου διαγνωστικών εξετάσεων, σύμφωνα με το φύλλο και την ηλικιακή ομάδα στην οποία υπάγεται ο ωφελούμενος.

         (3) Πραγματοποίηση διαγνωστικών εξετάσεων απο συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ Διαγνωστικά κέντρα , ΙΑΤΡΕΙΑ ΕΟΠΥΥ, η Μονάδες Υγείας του ΕΣΥ.

    γ. Το Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης Ελέγχου - Παρακολούθησης καλύπτει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

         (1) Παροχή υπηρεσίων ιατρικής εξέτασης με επισκέψεις σε συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ ιατρό η μονάδες υγείας του ΕΣΥ (Κέντρα Υγείας η Νοσοκομέια).

         (2) Δυνατότητα παραπομπής με αξιολόγηση απο τον ιατρό , για πραγματοποίηση βασικού πακέτου ελέγχου κύησης, σύμφωνα με το τρίμηνο κύησης που διανύει η έγκυος και καθ΄ολην την διάρκεια της εγκυμοσύνης. 

         (3) Πραγματοποίηση διαγνωστικών εξετάσεων απο συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ διαγνωστικά κέντρα, Ιατρεία ΕΟΠΥΥ η Μονάδες Υγείας του ΕΣΥ.

         (4) Αξιολόγηση / διάγνωση, οδηγίες ιατρού και ότι περιλαμβάνεται ως παροχή υπηρεσίας προς την ωφελούμενη, σύμφωνα με την επιστήμη και την ιατρική ένδειξη κατά την επίσκεψη για έλεγχο - παρακολούθηση κύησης.

    δ. Πληροφορίες και αιτήσεις υποβάλλονται στην ειδική ιστοσελίδα της δράσης www.healthvoucher.gr και Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π). Για να συμπληρωθεί η αίτηση ηλεκτρονικά θα πρέπει να έχεται τον ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, Αριθμό Ταυτότητας καθώς και τον αριθμό ειδοποίησης του εκκαθαριστικού σημειώματος οικονομικού έτους 2012. 

Για περισσότερες πληροφορίες στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ε.Α.Α.Α τηλ. 6983/525426

 

                                                                                                             Ο Πρόεδρος

                                                                                                          Εμμ. Φρουδάκης

                                                                                                             Σμχος ε.α