×

Προειδοποίηση

JFile: :read: Αδυναμία ανοίγματος αρχείου: http://query.yahooapis.com/v1/public/yql?q=SELECT+%2A+FROM+query.multi+WHERE+queries%3D%27SELECT+%2A+FROM+flickr.photosets.info+WHERE+api_key%3D%2276a47f0c1b12614be10f1190637bc1aa%22+and+photoset_id%3D%2272157634905709443%22%3B+SELECT+%2A+FROM+flickr.photosets.photos%2820%29+WHERE+api_key%3D%2276a47f0c1b12614be10f1190637bc1aa%22+and+photoset_id%3D%2272157634905709443%22+and+extras%3D%22description%2C+date_upload%2C+date_taken%2C+path_alias%2C+url_sq%2C+url_t%2C+url_s%2C+url_m%2C+url_o%22%27&format=json&env=store%3A%2F%2Fdatatables.org%2Falltableswithkeys&_maxage=3600&callback=

Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ της Ε.Α.Α.Α/ΠΑΡΑΡ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ εκφράζουν τα συγχαρτήρια τους στα παιδιά των Συναδέλφων που πέτυχαν την εισοδό τους στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση κατά το έτος 2014. Καλή σταδιοδρομία στους επιτυχόντες και συγχαρτήρια στους γονείς τους.

 

                                                     Εκ Μέρους του Δ.Σ

 

                                                                                                       Ο Πρόεδρος

                                                                                                     Εμμ. Φρουδάκης

                                                                                                        Σμχος ε.α