×

Προειδοποίηση

JFile: :read: Αδυναμία ανοίγματος αρχείου: http://query.yahooapis.com/v1/public/yql?q=SELECT+%2A+FROM+query.multi+WHERE+queries%3D%27SELECT+%2A+FROM+flickr.photosets.info+WHERE+api_key%3D%2276a47f0c1b12614be10f1190637bc1aa%22+and+photoset_id%3D%2272157633970472352%22%3B+SELECT+%2A+FROM+flickr.photosets.photos%2820%29+WHERE+api_key%3D%2276a47f0c1b12614be10f1190637bc1aa%22+and+photoset_id%3D%2272157633970472352%22+and+extras%3D%22description%2C+date_upload%2C+date_taken%2C+path_alias%2C+url_sq%2C+url_t%2C+url_s%2C+url_m%2C+url_o%22%27&format=json&env=store%3A%2F%2Fdatatables.org%2Falltableswithkeys&_maxage=3600&callback=

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους οτι, όσοι εξ΄αυτών ειχαν κάνει αίτηση παραλαβής της κάρτας ασθενείας τους απο το 251 ΓΝΑ μεσω της Ε.Α.Α.Α, να περάσουν μέχρι τέλος του μήνα ιουλίου να τις παραλάβουν απο το παραρτημά μας .

 

                                                                                                            Ο Πρόεδρος

                                                                                                         Εμμ. Φρουδάκης

                                                                                                             Σμχος ε.α