Σας ενημερώνουμε οτι σήμερα 15 Φεβρουαρίου 2017, παραλάβαμε στο Παράρτημα Ηρακλείου του πακέτο παραθερισμού των μελών της Ε.Α.Α.Α 2017. 

Δικαίωμα παραθερισμού στα ΚΕΔΑ της Π.Α και στα ενοικιαζόμενα δωμάτια έχουν οι ε.α Αξκοί, και Ανθστές της Π.Α και Κοινών Σωμάτων Δικαστικοί καθώς και οι ορφανικές οικογένειες, εφόσον είναι μέλη της Ε.Α.Α.Α και Μερισματούχοι του Μ.Τ.Α

Τα προαιρετικά μέλη προγραμματίζονται για παραθερισμό σε ολα τα θέρετρα, με την προυπόθεση οτι υπάρχουν κενές θέσεις , (πίσω απο τον τελευταίο αναπληρωματικό)

Υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται στην Ε.Α.Α.Α στην Αθήνα , Χαλκοκονδύλη 5, στον 7 όροφο, η στα Παραρτήματα απο τους δικαιούχους με την υποχρεωτική επίδειξη της ταυτότητας τους η απο τους εκπροσώπους τους με εξουσιοδότηση απο τον δικαιούχο.

Τελική ημέρα υποβολής των αιτήσεων στα Παραρτήματα της Ε.Α.Α.Α, είναι η Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017. 

Περίοδοι παραθερισμού καθώς και οι αιτήσεις διατίθενται στο Παράρτημα μας   και θα τις διεκπεραιώνει η Γραμματέας, Αναστασία Παγωμένου, κάθε Πέμπτη απο 10 - 11. 

 

                                                                                          Εκ του Δ.Σ