1.   Με έγγραφη ενημέρωση μας απο το Γ.Ε.Σ/Δ3/2, επιτρέπεται στο εξής  η είσοδος στις στρατιωτικές εγκαταστάσεις - εκμεταλεύσεις του Σ.Ξ που λειτουργούν αυτόνομα και εκτός στρατοπέδων των μελών των Ενώσεων Αποστράτων Αξκων Ναυτικού και Αεροποριας, (Ε.Α.Α.Ν) , (Ε.Α.Α.Α) και των μελών των οικογενειών τους. 

2.   Η είσοδος θα γίνεται με την επίδειξη του Δελτίου Ταυτότητας Αποστράτου για τους ιδίους και της ατομικής κάρτας εισόδου για τα μέλη των οικογενειών τους, που εκδίδεται απο τις αντίστοιχες ενώσεις. 

3.   Όσον αφορά τα Κέντρα Αναψυχής Απωλειών Υγείας, (ΚΑΑΥ), επιτρέπεται η ελέυθερη είσοδος τους σε όλα τα ΚΑΑΥ των Ε.Δ, (πλήν Νομού Αττικής ) και εφόσον στην συγκεκριμμένη περιφέρεια δεν υφίσταται παραθεριστικό κέντρο του Κλάδου τους. 

 

 

                                                                             Εκ του Δ.Σ