ΟΛΟΙ, 

Στο Ηράκλειο , Τετάρτη 13 Δεκ. 2017 και ώρα 11:00 στη Πλατεία Ελευθερίας, με Παγκρήτια Διαμαρτυρία - Συλλαλητήριο Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, για τις παράνομες περικοπές στις συντάξεις μας καθώς και στους  μισθούς των ΕΝ/ΕΝ συναδέλφων μας. 

Η συμμετοχή μας πρέπει να είναι καθολική, για να φωνάξουμε δυνατά το δίκαιο μας. 

 

                                                                       Εκ του Δ.Σ

 

                                                                                                                              Ο Πρόεδρος

                                                                                                                           Εμμ. Φρουδάκης

                                                                                                                                  Σμχος ε.α