1.   Σας ενημερώνουμε οτι το Δ.Σ της ΕΑΑΑ αποφάσισε την αντικατάσταση των ταυτοτήτων όλων των μελών του καθώς και των καρτών ελευθέρας εισόδου, με σκοπό την απόκτηση ενός πλήρως ενημερωμένου και σωστού αρχείο μελών. Η έκδοση των νέων ταυτοτήτων και καρτών ελευθέρας εισόδου έχει ήδη αρχίσει. 

2.   Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των μελών μας το Δ.Σ αποφάσισε τα κατωτέρω:     

         α.  Η αντικατάσταση των ταυτοτήτων των μελών και καρτών ελευθέρας εισόδου θα γίνει σταδιακά καθόσον το υπάρχον στραττιωτικό προσωπικό που ασχολείται με το υπόψη θέμα είναι μόνο δύο (2) άτομα και αδυνατούν να εξυπηρετήσουν όλο τον όγκο των αιτήσεων. ΜΟΝΟ οι συνάδελφοι που τα επίθετα τους αρχίζουν απο  Α και Β θα μπορούν να υποβάλλουν τα απαιτούμενα έγγραφα για την αντικατάσταση των ταυτοτήτων και καρτών ελευθέρας εισόδου. 

        β. Για τους υπόλοιπους συναδέλφους θα ανακοινώνετσαι έγκαιρα πότε θα υποβάλλουν τις αιτήσεις τους. Σημειώνεται οτι απο τους υπόλοιπους συναδέλφους η ΕΑΑΑ και τα παραρτήματα θα εξυπηρετούν  ΜΟΝΟ αυτούς που απώλεσαν τα δελτία ταυτότητας η τις κάρτες ελευθέρας εισόδου και με την προυπόθεση οτι θα προσκομίζουν βεβαίωση της αστυνομικής αρχής που δήλωσαν την απώλεια. 

       γ. Για κάθε αίτηση αντικατάστασης, το τμήμα ταυτοτήτων της ΕΑΑΑ θα ελέγχει πρώτιστα σε συνεργασία με το ΜΤΑ, αν λαμβάνουν μέρισμα και αν ο βαθμός που δηλώνουν ανταποκρίνεται στο βαθμό αποστρατείας τους.

      δ. Οι συνάδελφοι που θα υποβάλλουν σε παραρτήματα την αίτηση αντικατάστασης ταυτοτήτων και καρτών ελευθέρας εισόδου, μπορούν να τις κρατούν μέχρι να εκδοθούν οι νέες ταυτότητες και κάρτες ελευθέρας εισόδου. Τα παραρτήματα δεν θα παραδίνουν τις νέες ταυτότητες και τις κάρτες εάν δεν παραλαμβάνουν τις παλαιές οι οποίες θα επιστρέφονται στην ΕΑΑΑ για καταστροφή. 

     ε. Οι συνάδελφοι που μένουν σε νησιά, (εκτός της Κρήτης), μαζί με την αίτηση αντικατάστασης, θα υποβάλλουν και το παλαιό δελτίο ταυτότητας και τις παλαιές κάρτες ελευθέρας εισόδου.

    στ.  Οι παλαιές ταυτότητες και οι κάρτες ελευθέρας εισόδου θα ισχύουν μέχρι να ολοκληρωθεί το όλο έργο αντικαταστάσεως τους. Εννοείται οτι όσες ταυτότητες και κάρτες ελευθέρας εισόδου έχουν εκδοθεί με το νέο σύστημα μηχανογράφισης, ( δηλ. απο αρχής του 2016), ισχύουν και δεν χρήζουν αντικατάστασης. 

3.   Παρακαλούνται οι συνάδελφοι να δείξουν κατανόηση και να μην περιμένουν την άμεση και εντός της ημέρας εξυπηρέτηση τους καθόσον απαιτούνται να γίνονται οι απαιτούμενοι εξονυχιστικοί έλεγχοι για την δημιουργία σωστού και ενημερωμένου αρχείου μελών. Προσοχή στη συμπλήρωση των αιτήσεων, ιδίως απο τα ορφανικά μέλη, καθόσον πρέπει να αναγράφεται ο πραγματικός βαθμός αποστρατείας και όχι ο βαθμός βάσει του οποίου παίρνουν μέρισμα. 

 

                                                                 Εκ της ΕΑΑΑ