Ενημερώνουμε τους συναδέλφους οτι, όσοι εξ΄αυτών ειχαν κάνει αίτηση παραλαβής της κάρτας ασθενείας τους απο το 251 ΓΝΑ μεσω της Ε.Α.Α.Α, να περάσουν μέχρι τέλος του μήνα ιουλίου να τις παραλάβουν απο το παραρτημά μας .

 

                                                                                                            Ο Πρόεδρος

                                                                                                         Εμμ. Φρουδάκης

                                                                                                             Σμχος ε.α