1. Το Δ.Σ/ΕΑΑΑ στην υπ΄αριθμ. 29/29 - 8 - 2018 τακτική του συνεδρίαση ( θέμα 3ον) αποφάσισε τα ακόλουθα: 

   α. Προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΑΑΑ την Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2018.

   β.Η υποβολή των υποψηφιοτήτων θα αρχίσει απο τη Πέμπτη 30 - 8 - 2018 και ώρα 09:00 και θα περατωθεί τη 13 :30 ώρα της 28/9/2018. Η υποβολή της υποψηφιότητας γίνεται με έγγραφη αίτηση του ενδιαφερομένου η οποία κατατίθεται στην γραμματεία της ΕΑΑΑ , Χαλκοκονδύλη 5, 3ος όροφος, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 έως 13:00 με την επίδειξη της Υπηρεσιακής ταυτότητας (ΕΑΑΑ) του μέλους. Επιπρόσθετα η αίτηση μπορεί να αποσταλλεί :

     (1)  Ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, ( προς ΕΑΑΑ, Χαλκοκονδύλη 5, Τ.Κ 10677 Αθήνα), η οποία όμως πρέπει να συνοδεύεται με επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της υπηρεσιακής ταυτότητας του μέλους της ΕΑΑΑ.

     (2) Με mail στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. στο οποίο θα είνα συνημμένα σκαναρισμένα η συμπληρωμένη αίτηση και το επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της υπηρεσιακής ταυτότητας του μέλους της ΕΑΑΑ. Η ΕΑΑΑ θα ενημερώσει άμεσα τον υποψήφιο οτι λήφθηκε η αιτησή του . Αντίγραφο αιτήσεως θα διατίθεται στα γραφεία της ΕΑΑΑ και των Παραρτημάτων.

  γ. Οι εκλογές διεξάγονται υπό την προυπόθεση οτι θα υποβληθούν τουλάχιστον δεκαέξι (16) υποψηφιότητες για όλες τις θέσεις του Δ.Σ. Οι υποψήφιοι για τις θέσεις του Προέδρου και του Αντιπροέδρου, δεν κωλύονται να θέσουν υποψηφιότητα και για μέλος του Δ.Σ. Η εκλογή διενεργείται δια ενιαίου ψηφοδελτίου, στο οποίο αναγράφονται χωριστά τα ονόματα των υποψηφίων Προέδρων , χωριστά τα ονόματα των υποψηφίων Αντιπροέδρων, χωριστα τα ονόματα των υποψηφίων μελών. 

  δ. Ο έλεγχος της νομιμότητας των υποψηφίων και η ενημέρωση τους πραγματοποιείται απο το Δ.Σ της ΕΑΑΑ εντός δεκαημέρου (10 ημερών) απο της λήξεως της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων και όχι αργότερα απο τις 9 Οκτωβρίου 2018. Ενστάσεις επι της νομιμότητας υποβάλλονται εντός 2ημέρου (2 ημερών) απο τις ενημερώσεως των υποψηφίων και κρίνονται αμετακλήτως εντός 5ημέρου (5ημερών) απο της υποβολής τους απο την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή. 

  ε. Δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν όλα τα τακτικά , ορφανικά και προαιρετικά μέλη της ΕΑΑΑ με τους εξής περιορισμούς: 

       - Για τις θέσεις του Προέδρου και Αντιπροέδρου οι υποψήφιοι πρέπει να βαθμού Απτχου η Υπτχου. 

       - Τα ορφανικά μέλη δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για τις θέσεις Προέδρου και Αντιπροέδρου. 

Παράλληλα με τις εκλογές για το νέο Δ.Σ της ΕΑΑΑ, θα διεξαχθούν και άτυπες εκλογές σφυγμομέτρησης σε όλα τα παραρτήματα της ΕΑΑΑ , πλήν εκείνων που οι υποψήφιοι είναι ισάριθμοι με τις θέσεις των μελών του Δ.Σ. Οι άτυπες εκλογές σε όλα τα παραρτήματα θα γίνουν απο τις ίδιες εφορευτικές επιτροπές των εκλογών της ΕΑΑΑ , πλήν του παραρτήματος Λάρισας στο οποίο οι άτυπες εκλογές θα διενεργηθούν απο ξεχωριστή εφορευτική επιτροπή , η οποία θα διοριστεί απο το Δ.Σ της ΕΑΑΑ. Τα ψηφοδέλτια των παραρτημάτων χωρίζονται σε δύο (2) μέρη: το πρώτο για τη θέση του Προέδρου, όπου τίθεται ένας σταυρός προτήμησης και το δεύτερο για τις θέσεις των μελών του Δ.Σ όπου τίθενται απο ένας (1) έως δύο (2) σταυροί προτίμησης. 

Για περισσότερες Πληροφορίες όσον αφορά τις επερχόμενες εκλογές, παρακαλώ να απευθύνεσται στο Πρόεδρο του Παραρτήματος Ηρακλείου , Σμχο ε.α Εμμ. Φρουδάκη. 

 

                                                                           Εκ της ΕΑΑΑ