1.   Ενόψει των επερχόμενων εκλογών της 25/11/18, οι οποίες θα διεξαχθούν σύμφωνα με σχετική  Απόφαση ΚΥΑ , προβείτε στ΄ακόλουθα:

    α. Με μέριμνα σας να αναρτηθεί στις ιστοσελίδες αρμοδιότητάς σας το ότι οι υποψήφιοι η οι εκπρόσωποί τους δύναται να παρίστανται στα εκλογικά κέντρα μετά το πέρας της ψηφοφορίας και με το άνοιγμα των ψηφοδελτίων. 

   β. Μετά την καταμέτρηση των ψήφων να αποστείλετε με e-mail το συντομότερο δυνατό με αλφαβητική σειρά τα ονοματεπώνυμα των ψηφισάντων ως το συνημμένο δείγμα. Το αρχείο θα σας σταλεί και ηλεκτρονικώς.

2. Τον έλεγχο για τυχόν διπλοψηφίσαντες θα διενεργήσει ΜΟΝΟ η ΚΕΦΕ.

3. Αποφεύγονται αναρτήσεις, υποψηφίων μελών που συμμετέχουν σε διάφορες εκδηλώσεις, στις επίσημες ιστοσελίδες αρμοδιότητός σας, με σκοπό την ισότιμη μεταχείρηση μεταξύ όλων των συνυποψηφίων στις επικείμενες εκλογές. 

4. Διευκρινίζεται ότι δικαστικοί αντιπρόσωποι σύμφωνα με το άρθρο 52 του Νόμου 444/16 δεν προβλέπονται.

5. Τυχόν προτάσεις σας, θα ληφθούν υπόψη και θα προωθηθούν αρμοδίως. 

6. Το παρόν συντονίστηκε με το Γραφείο του Νομικού Συμβούλου της Ε.Α.Α.Α

 

 

                                                                                                          Πρόεδρος ΚΕΦΕ

                                                                                                Αντιπτέραρχος (Ι) ε.α Στ. Φλάσκος

                                                                                               Επίτημος Αρχηγός Τακτικής Αεροπορίας