Την Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2018, διεξήχθησαν σε όλα τα παραρτήματα οι εκλογές της  Ε.Α.Α.Α, για  ανάδειξη νέου Προέδρου και Μελών Δ.Σ.

Συγχρόνως με την διαδικασία αυτή, διεξήχθη και η εκλογική σφυγμομέτρηση στα  παραρτήματα για ανάδειξη νέου Προέδρου και μελών του Δ.Σ.

Στο παράρτημα Ηρακλείου η εκλογική σφυγμομέτρηση ειχε ως εξής:

Πρόεδρος Παραρτήματος: Σμχος ε.α Εμμ. Φρουδάκης          (συνεχίζει)

Μέλη Δ.Σ: Σγος ε.α Άρια Αναγνώστου                                       (νέο μέλος)

                 Σμχος ε.α Αντ. Τζιερζής                                             (συνεχίζει)

                 Σμχος ε.α Γεώργιος Γιακουμάκης                              (συνεχίζει) 

                 Σγος ε.α Κώστας Ρινακάκης                                       (νέο μέλος)

( τα ονόματα των μελών του Δ.Σ γράφτηκαν κατά σειρά σύμφωνα με τους αριθμούς ψήφων που πήρε έκαστος.)

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ παραρτήματος Ηρακλείου, εκφράζουν τα θερμά συγχαρτήρια στην Εφορευτική Επιτροπή των Εκλογών, ητοι: Στον Ασμχο ε. α Ιωάννη Αγγελάκη, Πρόεδρο , στον Υπσγο ε.α Ζαχαριουδάκη Κλέαρχο και Ανθσγό ε.α Πλευράκη Ευαγγελία μέλη της επιτροπής , για την άψογη εκτέλεση των καθηκόντων τους στην υπόψη εκλογική διαδικασία. 

 

                                                              Εκ του Δ.Σ