«Η ΕΑΑΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΩΡΙΣΕΙ»

Αγαπητοί συνάδελφοι, συναδέλφισσες και ορφανικά μέλη

1. Στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Ένωσής μας και συγκεκριμένα στο άρθρο 2 που αναφέρεται στον Σκοπό, ξεχωρίζουν οι παράγραφοι (α), «Η σύσφιξη των υφισταμένων δεσμών συναδελφότητας μεταξύ των μελών των» και (γ), « Η επιμέλεια των συμφερόντων και η παρακολούθηση και διεκπεραίωση των γενικών ζητημάτων των μελών αυτών». Θα μπορούσαμε να πούμε ότι αντικειμενικός στόχος του κάθε ΔΣ της Ένωσης πρέπει να είναι η υλοποίηση των παραπάνω παραγράφων. Από τις ίδιες παραγράφους επιπρόσθετα αντλείς ιδέες και ταυτόχρονα κάνεις κριτική πεπραγμένων.

2. Η Ένωση και τα Παραρτήματα υπάρχουν για να βοηθήσουν στην σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των μελών τους, με τις καθημερινές συναντήσεις, συζητήσεις για διάφορα θέματα. Όμως υπάρχει μία πραγματική αδιαφορία από τον μεγαλύτερο αριθμό μελών που πιστεύουν ότι η ΕΑΑΑ δεν προσφέρει γενικά τίποτε παρά μόνο σε μερικούς που για κάποιους λόγους ασχολούνται. Θα γίνει προσπάθεια τα μέλη μας να έρχονται σε καθημερινή επαφή με την Ένωση και τα Παραρτήματα, έστω και ηλεκτρονικά.

3. Τα μέλη μέσω του ΜΤΑ πληρώνουν για την Ένωση αλλά δεν γνωρίζουν τα δικαιώματά τους ούτε τον τρόπο επικοινωνίας με την Ένωση. Το site και η εφημερίδα μας θα αναβαθμιστούν σύμφωνα με τις σημερινές απαιτήσεις των μελών.

4. Ο εκσυγχρονισμός του πλαισίου παραθερισμού είναι απαραίτητος έτσι ώστε, με απόλυτη διαφάνεια να γίνει δικαιότερο λαμβάνοντας υπόψη και την κοινωνική του διάσταση.

5. Κάποιοι έχουν ιδέες για το τι θα μπορούσε η Ένωση να προσφέρει στα μέλη της. Μέσω ενός τυποποιημένου ερωτηματολογίου θα μάθουμε αυτές τις ιδέες.

6. Τα Παραρτήματα συνθέτουν το βασικό κορμό της ΕΑΑΑ. Ο θεσμικός τους ρόλος συμβάλει καθοριστικά στην εξυπηρέτηση και την ενημέρωση των μελών μας πανελλαδικά. Το ΔΣ συνεδριάζει και συζητάει θέματα. Το ΔΣ θα ενημερώνει εκ των προτέρων τα Παραρτήματα, θα λαμβάνει υπόψη τις θέσεις τους και θα ακολουθεί ενημέρωση αυτών.

7. Οι επιχειρήσεις των οικογενειών των μελών θα προβάλλονται από τα μέσα προβολής που διαθέτει η Ένωση, εφόσον το επιθυμούν. Προσπάθεια δημιουργίας υπηρεσιών με εταιρείες που θα κάνουν συμφέρουσες προσφορές για τα μέλη.

8. Στο παρελθόν, στις συζητήσεις του, στις ιστορίες (γέλιου και λύπης), στις Μονάδες της Πολεμικής Αεροπορίας θα δοθεί βήμα. Δημιουργία ηλεκτρονικού βιβλίου.

9. Από την εκμετάλλευση των περιουσιακών στοιχείων προτεραιότητα θα δοθεί στην αγορά κτηρίων για τα Παραρτήματα που δεν διαθέτουν. Μόνιμη στέγαση για όλα τα Παραρτήματα.

10. Η συνεργασία με τις Ενώσεις, ΕΑΑΣ και ΕΑΑΝ, καθώς και με τους συλλογικούς φορείς ΝΠΙΔ, όλων των Σχολών της Πολεμικής Αεροπορίας (ΣΑΣΙ, ΣΑΣ, ΣΑΣΥΔΑ, ΣΑΙΡ, ΕΣΜΑ) αποτελεί την ικανή και αναγκαία συνθήκη για την προώθηση των κοινών μας σκοπών και συμβάλει καθοριστικά στην ενότητα όλων των αποστράτων. Θεσμοθέτηση άτυπου διευρυμένου οργάνου με τη συμμετοχή του ΔΣ της ΕΑΑΑ και των ΔΣ όλων των συλλόγων αποστράτων ΝΠΙΔ της ΠΑ, το οποίο θα συνεδριάζει μια φορά το χρόνο και όποτε άλλοτε κρίνεται σκόπιμο, προκειμένου να ανταλλάσσονται απόψεις και να συντονίζεται η δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος. 

11. Τα ιδιαίτερα σοβαρά θέματα των αποστράτων και των οικογενειών τους, όπως της υγείας και τα οικονομικά, θα αποτελούν πρώτη προτεραιότητα της Ένωσης. Η βοήθεια των μελών στα κατά τόπους νοσοκομεία, η υποστήριξη των μελών με σοβαρά προβλήματα υγείας, η υποστήριξη των ηλικιωμένων, θα είναι η προτεραιότητα για μόνιμη λύση της επόμενης τριετίας.

12. Η ενημέρωση για οικονομικά θέματα, διεκδικήσεις - προσφυγές στα δικαστήρια που αφορούν τα μέλη θα είναι εμπεριστατωμένη.

13. Η αυτοτέλεια του ΜΤΑ είναι δεδομένη. Κάποιες ιδέες για συνενώσεις Μετοχικών Ταμείων μας βρίσκει αντίθετους Η ανυποχώρητη υπεράσπιση των συμφερόντων μας και η σθεναρή διεκδίκηση, κάθε δίκαιου αιτήματός μας θα είναι επίσης δεδομένη.

14. Τα παραρτήματα αποτελούν τα ζωογόνα κύτταρα της ΕΑΑΑ που με τις δραστηριότητές τους σε τοπικό επίπεδο προβάλλουν την ΕΑΑΑ και την ΠΑ. Ο εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου της ΕΑΑΑ, όπως η θεσμική κατοχύρωση των εκλογών στα Παραρτήματα, είναι απαραίτητος έτσι ώστε η λειτουργία της να προσαρμοστεί στις σύγχρονες απαιτήσεις και στα νέα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί με την πάροδο του χρόνου. Δεν πρέπει όμως να ξεχνούμε ότι η ΕΑΑΑ αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και κάθε αλλαγή που αφορά την λειτουργία της, θα πρέπει να γίνει αποδεκτή από την ΕΑΑΣ, ΕΑΑΝ όπως επίσης και από την πολιτική ηγεσία.

15. Η δύναμη ενός οργανισμού όπως η Ένωσή μας βρίσκεται στα μέσα και στο ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει. Τα μόνα μέσα που διαθέτουμε είναι αυτά της ενημέρωσης. Διαθέτουμε όμως ανθρώπινο δυναμικό με τεράστιες δυνατότητες, εξειδικευμένο σε τομείς σύγχρονους, με επαγγελματική εμπειρία που στην αγορά εργασίας θα ήταν περιζήτητο. Η Ένωσή μας ζητάει συμμετοχή. Όλοι χωρίς ενδοιασμούς, πριν ασκήσουμε κριτική, να συμμετάσχουμε στην αναβάθμιση της Ένωσης. Είναι αδιανόητο η ΕΑΑΑ να μην ξεχωρίζει όπως ξεχωρίζει και η ΠΑ από το άλλα όπλα.

16. Με γνώμονα τα παραπάνω θέτω στην κρίση σας την υποψηφιότητά μου και δεσμεύομαι ότι ως πρόεδρος, εφ’ όσον τιμηθώ με την ψήφο σας, θα είμαι πρόεδρος όλων των μελών χωρίς διακρίσεις, με πνεύμα μαχητικό και δυναμικό έναντι τρίτων και ενότητας, ομόνοιας, ομοψυχίας και συναδελφικότητας εντός της ΕΝΩΣΗΣ. Η λέξη ΕΝΩΣΗ θα αποκτήσει ουσιαστικό νόημα και περιεχόμενο. Θα εργαστώ δυναμικά με όλους τους συναδέλφους του νέου ΔΣ και αυτούς των Παραρτημάτων, ως δυνατή Ομάδα, προκειμένου να προάγουμε τους σκοπούς της ΕΑΑΑ.