1   Το ΔΣ/ΕΑΑΑ στη σημερινή του τακτική του συνεδρίαση  (υπ΄αριιθμ.24/5-10-2021) έκρινε ότι όλες  οι υποβληθείσες αιτήσεις υποψηφιότητες για τις  εκλογές  της ΕΑΑΑ της 14ης Νοεμβρίου πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις  του  άρθρου 5 της  454/ΑΔ 352452/20-8-2002  ΚΥΑ  υφυπουργών οικονομίας - οικονομικών και Εθνικής Αμύνης (ΦΕΚ Β 1142/ 2-9-2002) όπως τροποποιήθηκε από την 454/ΑΔ 451618/9-6-2006 ΚΥΑ υφυπουργών οικονομίας - οικονομικών και Εθνικής Αμύνης (ΦΕΚ Β 829/5-7-2006).

2   Υποψήφιοι για το ΔΣ της ΕΑΑΑ στις εκλογές της 14ης Νοεμβρίου 2021 θα είναι οι ακόλουθοι:

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ 

 1. Βορρόπουλος Γεώργιος                           Απτχος (Μ) ε.α.
 2. Δημητριάδης Παναγιώτης                      Απτχος (Ι) ε.α.
 3. Παπαδόπουλος Μιχάλης                        Απτχος (Ι) ε.α.
 4. Σαραφίδης Νικόλαος                               Υπτχος (Ι) ε.α.
 5. Σκαλτσάς Ηλίας                                        Απτχος (Ι) ε.α.
 6. Τζαβέλας Κωνσταντίνος                         Απτχος (Ι) ε.α
 7. Χρήστου Παύλος                                      Υπτχος (ΕΑ) ε.α.

          

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ

 1. Βορρόπουλος Γεώργιος                              Απτχος (Μ) ε.α
 2. Καραδήμας Γεώργιος                                 Απτχος (ΕΑ) ε.α.
 3. Μπούφης Θεόδωρος                                   Υπτχος (ΕΑ) ε.α.
 4. Σαραφίδης Νικόλαος                                  Υπτχος (I) ε.α.

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ

 1. Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος                   Σμχος (ΤΜΑ ) ε.α.
 2. Αμουτζόπουλος Ιωάννης                           Σμχος (ΤΕΑ) ε.α.
 3. Αναγνωστάκης Κωνσταντίνος                 Ασμχος (ΤΜΑ) ε.α.
 4. Γεωργόπουλος Παναγιώτης                     Ταξχος  (Δ) ε.α.
 5. Δαμάσκος   Κωνσταντίνος                        Σγος (ΤΕΑ) ε.α.
 6. Ζάγκλας Χρήστος                                       Ασμχος (ΥΥΑ) ε.α
 7. Ζαχαράκης Ιωάννης                                  Επγος (ΤΜΑ) ε.α
 8. Ιωακειμίδης Αλέξανδρος                          Ταξχος (ΕΑ) ε.α
 9. Καρβουνιάρης Ευστάθιος                        Σγος (ΤΤΗ) ε.α.
 10. Κοντοβάς Δημήτριος                                 Σμχος (ΥΟΚ) ε.α.
 11. Κρανιάς Ιωάννης                                       Ασμχος (Ρ) ε.α.
 12. Λιούτας Κωνσταντίνος                             Σγος  (ΤΥΑ) ε.α.
 13. Μαμαλούκας Ευθύμιος                            Σγος (ΤΕΑ) ε.α.
 14. Μπαλώκας Παναγιώτης                          Σγος (ΤΜΑ)  ε.α.
 15. Μπουμπάρας Ιωάννης  ελευθέριος       Σμχος(ΤΕΑ) ε.α
 16. Ντακόλιας Δημήτριος                               Σμχος (ΤΥΜ) ε.α.
 17. Πάνος Αθανάσιος                                      Σμχος (ΥΟΚ) ε.α.
 18. Παπαδόπουλος Γεώργιος                        Σμχος (ΤΜΜ) ε.α
 19. Παπαδόπουλος Μιχάλης                         Απτχος (Ι) ε.α.
 20. Πλατάνας Πιέρρος                                   Σμχος (ΤΜΑ) ε.α
 21. Ροζής Ευθύμιος                                         Απτχος (ΕΑ) ε.α.
 22. Ρούσσος Γεώργιος                                    Ταξχος (Ο) ε.α
 23. Σαραφίδης Νικόλαος                               Υπτχος (Ι) ε.α.
 24. Σβάρνας  Ηλίας                                         Σμχος (ΤΕΦ) ε.α
 25. Σοφιανός Κωνσταντίνος                         Ταξχος (Μ) ε.α.
 26. Τσιτσιμπίκος Σωτήριος                           Ταξχος (ΕΠ) ε.α.
 27. Φαλτάϊτς Δημήτριος                                Σμχος (ΤΤΗ) ε.α

 

EΚ  ΤΗΣ  ΕΑΑΑ