ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

ΕΚΛΟΓΕΣ   2021

 

ΘΕΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

 

Φρουδάκης Εμμανουήλ              Σμχος (ΤΜΜ) ε.α.

 

 

ΘΕΣΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.

ΑΠΟ 0 ΕΩΣ 2 ΣΤΑΥΡΟΥΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

 

Βασσάλου Μαργαρίτα                 Επγός (ΑΥΛ) ε.α.

 

Γιακουμάκης Γεώργιος                Σμχος (ΤΥΜ) ε.α.

 

  Πετρίτσης Γεράσιμος              Ασμχος (ΤΜΑ) ε.α.

 

Ρινακάκης Κωνσταντίνος           Σγός (ΤΥΜ) ε.α.

 

Τζιερτζής Αντώνιος                      Σμχος (ΥΑΑ) ε.α.

 

Χρυσός Μιχαήλ                        Σγός (ΤΥΜ) ε.α.