Πρόθεση εθελοντικής παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στα Μικρά Νησιά.

Για πληροφορίες πατήστε εδώ.