ΑΙΤΗΣΗ ΑΞΚΩΝ ε.α ΓΙΑ ΑΡΧΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ & ΕΚΔΟΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΕΑΑΑ

Για το έντυπο πατήστε εδώ.

Για δικαιολογητικά - οδηγίες  συμπλήρωσης αίτησης εγγραφής και έκδοσης ταυτοτήτων τακτικών μελών πατήστε εδώ.

Για δικαιολογητικά - οδηγίες  συμπλήρωσης αίτησης επανέκδοσης ταυτοτήτων τακτικών μελών πατήστε εδώ.

Η αίτηση συμπληρώνεται και στο Παράρτημα μας, καθημερινά από 09:30 έως 13:00.