Εκτύπωση

α.         Για τη θέση του Προέδρου έλαβαν:

α/α

Επώνυμο

Όνομα

Βαθμός

Ειδ.

 

Σύνολο Ψήφων

1

Βορρόπουλος

Γεώργιος

Απτχος

(Μ)

ε.α.

26

2

Δημητριάδης

Παναγιώτης

Απτχος

(Ι)

ε.α.

20

3

Παπαδόπουλος

Μιχάλης

Απτχος

(Ι)

ε.α.

9

4

Σκαλτσάς

Ηλίας

Απτχος

(Ι)

ε.α.

-

5

Τζαβέλλας

Κωνσταντίνος

Απτχος

(Ι)

ε.α.

12

6

Χρήστου

Παύλος

Υπτχος

(ΕΑ)

Ε.α.

54

                        β.         Για την θέση του Αντιπροέδρου έλαβαν:

α/α

Επώνυμο

Όνομα

Βαθμός

Ειδ.

 

Σύνολο Ψήφων

1

Βορρόπουλος

Γεώργιος

Απτχος

(Μ)

ε.α.

46

2

Καραδήμας

Γεώργιος

Aπτχος

(ΕΑ)

ε.α.

36

3

Μπούφης

Θεοδώρος

Υπτχος

(ΕΑ)

ε.α.

17

4

Σαραφίδης

Νικόλαος

Υπτχος

(Ι)

ε.α.

13

                        γ.         Για τη θέση του μέλους του Δ.Σ. της ΕΑΑΑ έλαβαν:      

α/α

Επώνυμο

Όνομα

Βαθμός

Ειδ.

 

Σύνολο Ψήφων

1

Αγγελόπουλος

Κωνσταντίνος

Σμχος

(ΤΜΑ)

ε.α.

3

2

Αμουτζόπουλος

Ιωάννης

Σμχος

(ΤΕΑ)

ε.α.

4

3

Αναγνωστάκης

Κωνσταντίνος

Ασμχος

(ΤΥΕ)

ε.α.

28

4

Γεωργόπουλος

Παναγιώτης

Ταξχος

(Δ)

ε.α.

8

5

Δαμάσκος

Κωνσταντίνος

Σγος

(ΤΕΑ)

ε.α.

5

6

Ζάγκλας

Χρήστος

Ασμχος

(ΥΥΑ)

ε.α.

13

7

Ζαχαράκης

Ιωάννης

Επγος

(ΤΜΑ)

ε.α.

33

8

Ιωακειμίδης

Αλέξανδρος

Ταξχος

(ΕΑ)

ε.α.

2

9

Καρβουνιάρης

Ευστάθιος

Σγός

(ΤΤΗ)

ε.α.

29

10

Κοντοβάς

Δημήτριος

Σμχος

(ΥΟΚ)

ε.α.

68

11

Κρανιάς

Ιωάννης

Ασμχος

(Ρ)

ε.α.

29

12

Λιούτας

Κωνσταντίνος

Σγος

(ΤΕΑ)

ε.α.

24

13

Μαμαλούκας     

Ευθύμιος

Σγος

(ΤΕΑ)

ε.α.

3

14

Μπαλώκας

Παναγιώτης

Σγος

(ΤΜΑ)

ε.α.

10

15

Μπουμπάρας

Ιωάννης – Ελευθέριος

Σμχος

(ΤΕΑ)

ε.α.

5

16

Ντακόλιας

Δημήτριος

Σγος

(ΤΜΑ)

ε.α.

4

17

Πάνος

Αθανάσιος

Σμχος

(ΥΟΚ)

ε.α.

10

18

Παπαδόπουλος

Γεώργιος

Σμχος

(ΤΜΜ)

ε.α.

12

19

Παπαδόπουλος

Μιχάλης

Απτχος

(Ι)

ε.α.

5

20

Πλατάνας

Πιέρρος

Σμχος

(ΤΜΑ)

ε.α.

14

21

Ροζής

Ευθύμιος

Απτχος

(ΕΑ)

ε.α.

5

22

Ρούσσος

Γεώργιος

Ταξχος

(Ο)

ε.α.

1

23

Σαραφίδης

Νικόλαος

Υπτχος

(Ι)

ε.α.

5

24

Σβάρνας

Ηλίας

Σμχος

(ΤΥΕ)

ε.α.

21

25

Σοφιανός

Κωνσταντίνος

Ταξχος

(Μ)

ε.α.

2

26

Τσιτσιμπίκος

Σωτήριος

Ταξχος

(ΕΠ)

ε.α.

7

27

Φαλτάιτς

Δημήτριος

Σμχος

(ΤΥΤ)

ε.α.

54