ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

manolis froudakis

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΑΑΑ/ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

1

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΜΧΟΣ ε.α.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΖΙΕΡΤΖΗΣ 6936987175

2

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΣΜΧΟΣ ε.α.

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΕΤΡΙΤΣΗΣ
6983513907

3

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΠΓΟΣ ε.α.

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΒΑΣΣΑΛΟΥ
6979066505

4

ΤΑΜΙΑΣ

ΣΓΟΣ ε.α.

ΜΙΧΑΗΛ

ΧΡΥΣΟΣ

6983506262

5

ΜΕΛΟΣ

ΣΓΟΣ ε.α.

      ΘΕΟΔΩΡΟΣ      ΔΑΚΟΣ

6976335262