ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

manolis froudakis

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Η ιδέα ίδρυσης του παραρτήματος Ηρακλείου ανήκει αποκλειστικά στον Σμχο ε.α Γεώργιο Ορφανάκη.

Αποστρατεύτηκε από την Πολεμική Αεροπορία το 1987 και μετά από συνομιλίες με αποστράτους συναδέλφους του, στο καφενείο «Η ΕΛΛΑΣ όπου και το σημείο συνάντησης τους, αποφασίστηκε να σταλεί επιστολή στην ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ, (Ε.Α.Α.Α),  στις 02/04/1987 που τόνιζαν την επιθυμία όλων των τότε αποστράτων του νομού Ηρακλείου , να ιδρύσουν παράρτημα για τις ανάγκες τους. Σκοπός τους η διεκπεραίωση των θεμάτων που απασχολούν τους απόστρατους, η σύσφιξη οικογενειακών σχέσεων με κάθε είδους εκδηλώσεις , η συμπαράσταση στα μέλη του παραρτήματος , η αγάπη και η αξιοπρέπεια όλων μετά από την αποστρατεία τους.

Πρώτο Δ.Σ , με το υπ’ αριθμ. 1094/8/4/1987 πρακτικό συνεδριάσεως, αποφάσισε την ίδρυση του παραρτήματος Ηρακλείου και είναι το ακόλουθο:

Πρόεδρος:                         Σμχος ε.α    Γεωρ. Ορφανάκης

Αντιπρόεδρος:                  Ασμχος ε.α  Ευστρ. Σγουρίδης

Μέλη:                                Επγος ε.α  Γεωρ. Νεονάκης

                                         Επγος ε.α   Νικ. Στεφανάκης

                                         Ανθσγός ε.α  Στ. Μπρίνιας

 Ο δρόμος για την πορεία του παραρτήματος δεν είναι καθόλου εύκολος και ομαλός για το πρώτο Δ.Σ, αλλά με τις επίμονες και φιλότιμες προσπάθειες των μελών του  καθώς και του προέδρου του Γεωρ. Ορφανάκη, εγγυήθηκαν και διασφάλισαν την ομαλή συνέχιση της πορείας του.

Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ  πραγματοποιούνταν στη λέσχη Αξκων Φρουράς Ηρακλείου, μέχρι που ενοικιάσθηκε οίκημα επί της οδού Μανουσογιάννη 17, μετά από πολλές προσπάθειες και κόπο του προέδρου Γεωρ. Ορφανάκη και των μελών του Δ.Σ.

Στις 28 Σεπ. 1990, παρουσία εκπροσώπου της Ε.Α.Α.Α , χωροστατούντος του Αρχιεπισκόπου Τιμοθέου, του Δ.Σ και μελών του παραρτήματος, γίνονται τα πρώτα εγκαίνια, επισφραγίζοντας οριστικά και αμετάκλητα προσπάθειες, αγώνες, πικρίες τεσσάρων (4) ετών, 1987 – 1990. 

Το έτος 2000 , το τότε Δ.Σ του παραρτήματος με:

Πρόεδρο:                       Σμχο ε.α  Γεωρ. Τσαγκαράκη

Αντιπρόεδρο:                 Σμχο ε.α  Αναστ. Αγγελάκη

Γραμματέα:                    Ασμχο ε.α. Ιωαν. Μανωλίτση

Ταμία:                            Επγο ε.α Γεωρ. Στεφανίδη

Μέλος:                           Επγο ε.α Γεωρ. Νεονάκη

 αγόρασε επί της οδού Λ. Ιωνίας 16, το νέο οίκημα για την συνέχιση της λειτουργίας του παραρτήματος, έως και σήμερα. Τα εγκαίνια του νέου ιδιόκτητου πλέον κτηρίου, έγιναν με πολύ επισημότητα τον Μάιο του 2001. 

ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Ε.Α.Α.Α/ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.

ΣΜΧΟΣ ε.α ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΦΑΝΑΚΗΣ          01/05/1989  έως 10/06/1992 

ΣΜΧΟΣ ε.α ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΦΑΝΑΚΗΣ        11/06/1992  έως 16/07/1993 

ΣΜΧΟΣ ε.α ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ        17/07/1993  έως  29/05/1995 

ΣΜΧΟΣ ε.α ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΦΑΝΑΚΗΣ        30/05/1995  έως  20/01/1998

ΣΜΧΟΣ ε.α ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ       21/01/1998  εως  15/11/2000 

ΣΜΧΟΣ ε.α ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ        16/11/2000  εως  21/01/2004

ΣΜΧΟΣ ε.α ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ       21/01/2004  εως  26/01/2007

ΣΜΧΟΣ ε.α ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ       26/01/2007 εως  02/02/2007 

ΕΠΓΟΣ ε.α ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΟΝΑΚΗΣ              02/02/2007 εως  15/10/2010 

ΣΜΧΟΣ ε.α ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΡΟΥΔΑΚΗΣ      15/10/2010 εως  30/12/2021

ΣΜΧΟΣ ε.α ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΖΙΕΡΤΖΗΣ               20/01/2022 εως      ...............