ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

manolis froudakis

Νέα - Ανακοινώσεις - Εκδηλώσεις

ΕΥΧΕΣ ΠΑΣΧΑ

Ο Πρόεδρος

Σμχος ε.α. Αντώνιος Τζιερτζής

Τα Μέλη

Ασμχος ε.α. Γεράσιμος Πετρίτσης Αντιπρόεδρος

Επγός ε.α.  Μαργαρίτα Βασσάλου Γραμματέας

Σγός ε.α. Μιχαήλ Χρυσός Ταμίας

Σγός ε.α. Θεόδωρος Δάκος Μέλος
 
3 ΚΑΡΤΑ ΠΑΣΧΑ 2023