ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

manolis froudakis

Νέα - Ανακοινώσεις - Εκδηλώσεις

Η θέση της ΕΑΑΑ για την κατάργηση των μειώσεων του ν. 4093/2012 για το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας

Αγαπητοί συνάδελφοι/σες και ορφανικά μέλη,

Αναρτήθηκε για δημόσια διαβούλευση στις 15 Δεκεμβρίου 2022 σχέδιο νόμου με τίτλο «Μέριμνα υπέρ του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, εξορθολογισμός της νομοθεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων, οργάνωση της Εθνοφυλακής και άλλες διατάξεις»

Με το Άρθρο 35 Καταργούνται οι μειώσεις του 4093/2012 για τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας και τους οικείους Ειδικούς Κλάδους

Συγκεκριμένα,

«Από την 1η.1.2022 καταργούνται οι μειώσεις που επιβάλλονται, σύμφωνα με την υποπαρ. Β.3 της παρ. Β του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), στα μερίσματα και στην οικονομική ενίσχυση που καταβάλλουν στους μερισματούχους τους τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας και οι Ειδικοί Κλάδοι Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας»

Επιπρόσθετα στην ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ αναφέρεται ότι,

«Καταργούνται οι μειώσεις που επιβάλλονται, σύμφωνα με την υποπαρ. Β.3 της παρ. Β του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222), στα μερίσματα και στην οικονομική ενίσχυση που καταβάλλουν στους μερισματούχους τους τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας και οι οικείοι Ειδικοί Κλάδοι. Σημειώνεται ότι με τις διατάξεις του ν. 4093/2012 επιβλήθηκαν από την 1η.1.2013 κλιμακωτές μειώσεις στα ποσά των μηνιαίων συντάξεων ή στο άθροισμα των μηνιαίων συντάξεων και μερισμάτων άνω των χιλίων (1.000) ευρώ από οποιαδήποτε πηγή και για οποιαδήποτε αιτία. Οι διατάξεις αυτές κρίθηκαν στη συνέχεια αντισυνταγματικές με τις υπ’ αρ. 2287-2288/2015 αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ). Εντούτοις, τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας και οι οικείοι Ειδικοί Κλάδοι εξακολουθούν να επιβάλλουν τις υπόψη μειώσεις στα μερίσματα και στην οικονομική ενίσχυση που καταβάλλουν. Με την αξιολογούμενη ρύθμιση, ενισχύεται η θέση των στρατιωτικών συνταξιούχων, σε αναγνώριση της ιδιαίτερης βαρύτητας της συμβολής τους»

Από την ΕΑΑΑ, ως πρώτη τοποθέτηση, επισημαίνονται τα εξής:

α) Στο σχέδιο νόμου που είχε διαρρεύσει στα ΜΜΕ τον περασμένο Μάιο, με το άρθρο 27 προβλέπονταν ότι οι κρατήσεις καταργούνταν από 1-1-2021 και όχι από 1-1-2022.

β) Η απόφαση-εισήγηση του ΜΤΑ ήταν η κατάργηση να γίνει από 1-1-2021.

γ) Αν και στην ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ αναφέρεται ρητά ότι οι κρατήσεις κρίθηκαν αντισυνταγματικές από το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) το 2015, με τις υπ’ αρ. 2287-2288/2015 αποφάσεις της Ολομέλειάς του, η συμμόρφωση της πολιτείας για την κατάργηση γίνεται 6 χρόνια μετά, από 1-1-2022.

Σταθερή θέση της ΕΑΑΑ, η οποία εκφράζει το αίτημα των χιλιάδων μελών της, και θα διατυπωθεί και στη δημόσια διαβούλευση, είναι ότι η πολιτεία έχει υποχρέωση να συμμορφωθεί με την απόφαση του ΣΤΕ και να δοθούν αναδρομικά όλα τα ποσά από τον Μάιο του 2016 που τέθηκε σε εφαρμογή ο ν.4387/2016. Σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να αγνοείται η απόφαση-εισήγηση του ΜΤΑ για την κατάργηση από 1-1-2021.

ΥΓ. Αναλαμβάνοντας ακέραια την ευθύνη των ενεργειών που αναλογεί στην ΕΑΑΑ παροτρύνουμε τα μέλη μας να λάβουν μέρος στη δημόσια διαβούλευση και να σχολιάσουν το συγκεκριμένο άρθρο (http://www.opengov.gr/mindefence/?p=6857)  ζητώντας την εφαρμογή της απόφασης του ΣΤΕ ή σε κάθε περίπτωση την απόφαση-εισήγηση του ΜΤΑ για την κατάργηση της κράτησης από 1-1-2021.