ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

manolis froudakis

Νέα - Ανακοινώσεις - Εκδηλώσεις

Λειτουργία της Θερινής Λέσχης Αξιωματικών Φρουράς Ηρακλείου (ΛΑΦΗ)

Σύμφωνα με τη δγή του Ανώτερου Διοικητή Φρουράς Ηρακλείου, σας γνωρίζουμε ότι, από Δευτέρα 06 Ιουν 22, τίθεται σε ισχύ η θερινή λειτουργία της Λέσχης Αξιωματικών Φρουράς Ηρακλείου (ΛΑΦΗ), στην περιοχή
του Καρτερού.

Οι ώρες λειτουργίας της Λέσχης, καθορίζονται όπως παρακάτω :
     α. Καφενείο – Κυλικείο: 1000Ω - 2300Ω
     β. Παραλία: 0900Ω – 2100 Ω
     γ. Εστιατόριο : 1300Ω - 2200Ω με τελευταία παραγγελία κουζίνας την 2100Ω.

Κάθε Δευτέρα το εστιατόριο θα παραμένει κλειστό λόγω εργασιών συντήρησης.

Ο κάθε δικαιούχος, κατά την επίσκεψή του, δύναται να συνοδεύει 5 επιπλέον φιλικά ή συγγενικά του πρόσωπα πλέον των αναγραφομένων στην κάρτα εισόδου. Σε περίπτωση που επιθυμεί να συνοδεύσει μεγαλύτερο αριθμό προσκεκλημένων (πλέον των 5 ατόμων) να προηγείται τηλεφωνική επικοινωνία με τον Δντή της ΛΑΦΗ, προκειμένου να αποφευχθεί ο οποιοσδήποτε συνωστισμός των παρευρισκομένων στη ΛΑΦΗ με αποτέλεσμα την ταλαιπωρία αυτών και την δυσλειτουργία αυτής. Τονίζεται ότι σε κάθε περίπτωση, στην παραλία θα
δίνεται μία (1) ομπρέλα με δύο ξαπλώστρες, ανά κάρτα μέλους.

Στην παραλία θα τοποθετηθούν 40 ομπρέλες οι οποίες θα κατανεμηθούν στους δικαιούχους, σύμφωνα με το σχεδιάγραμμα του Παραρτήματος «Β», όπως παρακάτω:
  α. Δεκαπέντε (15) ομπρέλες αποκλειστικά για την διάθεση τους, κατά προτεραιότητα, στα εν ενεργεία στελέχη του Στρατού Ξηράς που υπηρετούν στην Φρουρά Ηρακλείου. Οι ομπρέλες αυτές υποχρεωτικά θα είναι δεσμευμένες έως και τις 1800Ω τις καθημερινές και έως τις 1900Ω τα Σαββατοκύριακα –
Επίσημες Αργίες. Μετά το πέρας της αντίστοιχης χρονικής δέσμευσης και εφόσον δεν έχουν διατεθεί, σε στελέχη του Σ.Ξ, θα διατίθενται στους λοιπούς δικαιούχους, κατά προτεραιότητα, προς χρήση.
  β. Πέντε (5) ομπρέλες για ανωτάτους, εν ενεργεία ή εν αποστρατεία Αξκούς Ε.Δ – Σωμάτων Ασφαλείας.
  γ. Δέκα (10) ομπρέλες, για όλα τα εν αποστρατεία στελέχη –των Ε.Δ – Σωμάτων Ασφαλείας, από το βαθμό του Σχη και κάτω και συνταξιούχους Μόνιμους Υπάλληλους.
  δ. Οκτώ (8) ομπρέλες για τους εν ενεργεία Αξκούς Ναυτικού,
Αεροπορίας, Αστυνομίας, Λιμενικού, Πυροσβεστικής, καθώς και για τουςΈφεδρους Αξκούς.
  ε. Δύο (2) ομπρέλες για τα ενεργά μέλη της Εθνοφυλακής.

Επιπρόσθετα για τη διευκόλυνση του ελέγχου από τη ΛΑΦΗ καθορίζονται τα παρακάτω:
  α. Η παραγγελία του φαγητού θα γίνεται με την επίδειξη του δελτίου εισόδου του μέλους και θα αναγράφονται στο δελτίο παραγγελίας ο Α/Α του δελτίου, το ονοματεπώνυμό του και το τηλέφωνο επικοινωνίας.
  β. Προκειμένου να γίνεται η διάθεση ομπρέλας και ξαπλώστρας θα παραλαμβάνουν από το σημείο ελέγχου με την επίδοση (ταυτότητας, ή δελτίου ελευθέρας εισόδου) το δελτίο χρήσης το οποίο θα επιστρέφουν με την
αποχώρησης τους από το χώρο. Οι λουόμενοι υποχρεούνται να καθαρίζουν το χώρο τους από τυχόν απορρίμματα, πριν από την αναχώρησή τους από το χώρο της παραλίας.
  γ. Προμήθεια ειδών κυλικείου στο χώρο της ακτής, με μέριμνα των λουομένων.


 Επιπλέον, για την ομαλή λειτουργία της Λέσχης, απαγορεύεται:
  α. Η είσοδος σε χώρους και εγκαταστάσεις της Λέσχης που χρησιμοποιούνται από το προσωπικό της (μαγειρεία, κυλικείο, αποθήκες κλπ) σε αναρμόδια άτομα.
  β. Η χρησιμοποίηση μαγείρων και σερβιτόρων της Λέσχης, για
παρασκευή - ζέσταμα φαγητών που τους δίνονται από τους λουόμενους.
  γ. Η κυκλοφορία με ένδυμα λουτρού στο χώρο του κυλικείου –
εστιατορίου, τόσο των λουομένων όσο και του προσωπικού της Λέσχης. Η περιβολή τους στο χώρο της ΛΑΦΗ να είναι ευπρεπής (αποφυγή προκλητικών – εκκεντρικών παρουσιών).
  δ. Το ψάρεμα και η χρήση ψαροντούφεκου στην παραλία της Λέσχης.
  ε. Η είσοδος σε κατοικίδια ζώα εντός του χώρου του εστιατορίου και του κυλικείου. 

Τονίζεται ότι η ΛΑΦΗ δεν είναι χαρακτηρισμένη ως Κ.Α.Α.Υ. και ως εκ τούτου η λήψη λουτρού από τα μέλη της γίνεται αποκλειστικά με δική τους ευθύνη.

Παρακαλείται όλο το καθ’ οιονδήποτε τρόπο εμπλεκόμενο προσωπικό καθώς και οι δικαιούχοι να επιδείξουν πνεύμα συνεργασίας, κατανόησης, τήρησης των προβλεπομένων από την παρούσα και τις ισχύουσες διαταγές, με αντικειμενικούς σκοπούς την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων σε σχέση με τις δυνατότητες της Λέσχης, την έγκαιρη αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων – παραπόνων και τη διατήρηση του αντίστοιχου επιπέδου ευπρέπειας και καθαριότητας που αρμόζει στο Στρατιωτικό κατάστημα και εκπορεύεται από την ιδιότητα που φέρουμε όλοι. Τυχόν παράπονα παρατηρήσεις ή προτάσεις να υποβάλλονται μόνο στον Δντή και Δχστή της ΛΑΦΗ τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή στον Αξκό Υπηρεσίας τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗ ΛΑΦΗ

Είσοδο στη Λέσχη δικαιούνται :
 α. Όλα τα εν ενεργεία στελέχη (Αξκοί – Υπξκοί) του Στρατού Ξηράς και οι πολιτικοί υπάλληλοι του Υπουργείου Άμυνας της Φρουράς Ηρακλείου, με τα προστατευόμενα μέλη τους.
 β. Όλοι οι εν αποστρατεία Αξκοί που είναι μέλη της Ένωσης Αποστράτων Αξκών του Στρατού Ξηράς Ηρακλείου, συνοδευόμενοι από τα προστατευόμενα μέλη.
 γ. Όλοι οι συνταξιούχοι πολιτικοί υπάλληλοι του Υπουργείου Άμυνας της Φρουράς Ηρακλείου, συνοδευόμενοι από τα προστατευόμενα μέλη.
 δ. Στο πνεύμα συνεργασίας μεταξύ των λοιπών κλάδων των ΕΔ και Σωμάτων Ασφαλείας δύναται να εκδοθούν κάρτες εισόδου στα εν ενεργεία και αποστρατεία στελέχη από:
  (1) Πολεμική Αεροπορία
  (2) Ελληνική Αστυνομία
  (3) Λιμενικό Σώμα
  (4) Πυροσβεστική Υπηρεσία
ε. Οι Έφεδροι Αξκοί που είναι μέλη του Συνδέσμου Εφέδρων Αξκών του Στρατού Ξηράς Ηρακλείου.


Διαδικασία Έκδοσης Δελτίου Εισόδου ΛΑΦΗ


  α. Όσοι είχαν εκδώσει δελτίο εισόδου κατά την προηγούμενη θερινή περίοδο θα προσκομίσουν την περυσινή τους κάρτα και πρόσφατες φωτογραφίες, καθώς επίσης και Πιστοποιητικό Εμβολιασμού – Νόσησης εντός τριμήνου,
υποχρεωτικώς.
  β. Για καινούργιες εγγραφές απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:
   (1) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης τελευταίου εξαμήνου.
   (2) Φωτοτυπία Υπηρεσιακής Ταυτότητας Δικαιούχου και φ/α ταυτότητας Προστατευομένων Μελών.
   (3) Φωτογραφία ταυτότητας Δικαιούχου και Φωτογραφία Προστατευομένων Μελών.
   (4) Βεβαίωση Εγγραφής στο Σύνδεσμο Εφέδρων Αξκών (για τους έφεδρους).
   (5) Πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης εντός τριμήνου.
   (6) Βεβαίωση από ΤΕΘ για ενεργούς Εθνοφύλακες.


Έναρξη διαδικασίας ανανέωσης - έκδοσης καρτών μελών, εργάσιμες καθημερινές, από Δευτέρα 11 Απρ έως Παρασκευή 03 Ιουν 2022. Ώρες έκδοσης καρτών 1000Ω - 1300Ω. Για τη διευκόλυνση των δικαιούχων, η υποβολή των δικαιολογητικών θα γίνεται απευθείας στη ΛΑΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και η επίδοση των δελτίων εισόδου κατόπιν της εκδόσεως τους, θα γίνεται εντός 3 εργάσιμων ημερών στον ίδιο χώρο. Από την 6 Ιουν 22 και μετά, η υποβολή δικαιολογητικών θα πραγματοποιείται κάθε Δευτέρα από 1000Ω έως 1300Ω.