ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

manolis froudakis

Νέα - Ανακοινώσεις - Εκδηλώσεις

Λειτουργία της Θερινής Λέσχης Αξιωματικών Φρουράς Ηρακλείου (ΛΑΦΗ)

  1. Σας γνωρίζουμε ότι, από Σάββατο 15 Ιουν 24, άρχεται η λειτουργία τηςθερινής Λέσχης Αξιωματικών Φρουράς Ηρακλείου (ΛΑΦΗ), στην περιοχή του Καρτερού.
  1. Η έκδοση των ενιαίων καρτών εισόδου των μελών οικογενειών δικαιούχων σε Στρατιωτικές Εκμεταλλεύσεις (Λέσχες, Στρατιωτικά Πρατήρια, ΚΑΑΥ) γίνεται όπως στα (β) έως (δ) σχετικά. Οι έχοντες δικαίωμα εισόδου, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διαδικασία εισόδου στη ΛΑΦΗ κατά τη θερινή περίοδο, καθορίζονται στο Παράρτημα «Α». Τονίζεται ότι, κατά την είσοδο όλων των δικαιούχων στη ΛΑΦΗ θα πραγματοποιείται ο προβλεπόμενος έλεγχος των δελτίων εισόδου.
  2. Οι ώρες λειτουργίας της Λέσχης, καθορίζονται ως ακολούθως :

      α. Καφενείο – Κυλικείο: 10:00Ω - 23:00Ω

      β. Παραλία: 10:00Ω – 21:00 Ω

      γ. Εστιατόριο: 13:00Ω - 22:00Ω, με τελευταία παραγγελία κουζίνας την 21:00Ω.

Κάθε Δευτέρα το εστιατόριο θα παραμένει κλειστό, λόγω εργασιών συντηρήσεως.

  1. Οι δικαιούχοι κατά την επίσκεψή τους, δύναται να συνοδεύεται από τέσσερα (4) επιπλέον φιλικά ή συγγενικά πρόσωπα, πλέον των αναγραφομένων στην κάρτα εισόδου. Ο αριθμός αυτός ενδεχόμενος να επανεξετασθεί στο μέλλον, αναλόγως και των συμμετοχών. Τονίζεται ότι, στην παραλία θα δίνεται μία (1) ομπρέλα με δύο ξαπλώστρες, ανά κάρτα μέλους.

 

  1. Επιπρόσθετα για τη διευκόλυνση του ελέγχου από τη ΛΑΦΗ καθορίζονται τα εξής:

     α.  Η παραγγελία του φαγητού θα γίνεται με την επίδειξη του δελτίου εισόδου του μέλους και θα αναγράφονται στο δελτίο παραγγελίας ο Α/Α του δελτίου, το ονοματεπώνυμό του και το τηλέφωνο επικοινωνίας.

     β.  Η διάθεση ομπρέλας και ξαπλώστρας θα πραγματοποιείται στο σημείο ελέγχου, με την επίδοση ταυτότητας ή δελτίου ελευθέρας εισόδου και θα παραλαμβάνεται το δελτίο χρήσεως με το κλειδί, τα οποία θα επιστρέφονται με την αποχώρηση από το χώρο. Οι λουόμενοι, πριν από την αποχώρηση τους από την παραλία, υποχρεούνται να καθαρίζουν το χώρο τους από τυχόν απορρίμματα.

    γ.  Προμήθεια ειδών κυλικείου στο χώρο της ακτής, με μέριμνα των λουόμενων και από τα σημεία πωλήσεως αυτών και ΜΟΝΟ (Self Service).

  1. Επιπλέον, για την ομαλή λειτουργία της Λέσχης, απαγορεύεται:

     α. Η είσοδος σε χώρους και εγκαταστάσεις της Λέσχης που χρησιμοποιούνται από το προσωπικό της (μαγειρεία, κυλικείο, αποθήκες κλπ.) σε αναρμόδια άτομα.

     β. Η χρησιμοποίηση μαγείρων και σερβιτόρων της Λέσχης, για παρασκευή - ζέσταμα φαγητών που τους δίνονται από τους λουόμενους.

    γ. Η κατανάλωση εδεσμάτων που δε διατίθενται από τη ΛΑΦΗ στο χώρο του εστιατορίου αυτής.

    δ. Η είσοδος με ενδυμασία παραλίας στο χώρο του κυλικείου – εστιατορίου, τόσο των λουόμενων όσο και του προσωπικού της Λέσχης. Η περιβολή τους στο χώρο της ΛΑΦΗ να είναι ευπρεπής (αποφυγή προκλητικών – εκκεντρικών εμφανίσεων).

    ε. Το ψάρεμα και η χρήση ψαροντούφεκου στην παραλία της Λέσχης.

στ. Η είσοδος σε κατοικίδια ζώα εντός του χώρου του εστιατορίου και του κυλικείου.

    ζ. Η τοποθέτηση πραγμάτων (τσάντες, πετσέτες, σακίδια, κλπ) στο τραπέζια του χώρου του κυλικείου με σκοπό την «κράτηση» των τραπεζιών.

Τονίζεται ότι η ΛΑΦΗ δεν είναι Κ.Α.Α.Υ. και ως εκ τούτου η λήψη λουτρού από τα μέλη της γίνεται αποκλειστικά με δική τους ευθύνη.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗ ΛΑΦΗ

  1. Είσοδο στη Λέσχη Δικαιούται

     α.  Όλο το εν ενεργεία προσωπικό (Αξκοί - Υπξκοί – πολιτικοί υπάλληλοι του Υπουργείου Άμυνας) του Στρατού Ξηράς, με τα προστατευόμενα μέλη τους (σύζυγος και ανήλικα τέκνα).

     β.  Όλοι οι εν αποστρατεία Αξκοί που είναι μέλη της Ενώσεως Αποστράτων Αξκών του Στρατού Ξηράς Ηρακλείου, συνοδευόμενοι από τα προστατευόμενα μέλη (σύζυγος και ανήλικα τέκνα).

     γ.  Όλοι οι συνταξιούχοι πολιτικοί υπάλληλοι του Υπουργείου Άμυνας, συνοδευόμενοι από τα προστατευόμενα μέλη (σύζυγος και ανήλικα τέκνα).

    δ.  Στο πνεύμα συνεργασίας μεταξύ των λοιπών κλάδων των ΕΔ και Σωμάτων Ασφαλείας δύναται να εκδοθούν κάρτες εισόδου στο εν ενεργεία και αποστρατεία προσωπικό από Πολεμική Αεροπορία.

Διαδικασία Εκδόσεως Δελτίου Εισόδου για τη ΛΑΦΗ

 

    α.  Για ενιαία κάρτα εισόδου των μελών οικογενειών δικαιούχων σε Στρατιωτικές Εκμεταλλεύσεις (Λέσχες, Στρατιωτικά Πρατήρια, ΚΑΑΥ), όπως στα (β) έως (δ) σχετικά του παρόντος εγγράφου. Η ισχύς της κάρτας είναι 5 έτη και η επίδειξη της είναι υποχρεωτική για την είσοδο των μελών οικογενειών των εν αποστρατεία προσωπικού των ΕΔ. Το εν αποστρατεία προσωπικό των ΕΔ, θα εισέρχεται με την επίδειξη της ταυτότητας του αποστράτου.

    β.  Οι υπόλοιποι δικαιούχοι που είχαν εκδόσει δελτίο εισόδου στη ΛΑΦΗ κατά τη θερινή περίοδο 2023, να προσκομίσουν την προηγούμενη κάρτα τους, πρόσφατες φωτογραφίες και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης σε περίπτωση μεταβολής της.

    γ.  Για καινούργιες εγγραφές απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

       (1)   Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης τελευταίου εξαμήνου.

       (2) Φωτοτυπία Υπηρεσιακής Ταυτότητας Δικαιούχου και φ/α ταυτότητας Προστατευόμενων Μελών.

       (3) Φωτογραφία ταυτότητας Δικαιούχου και Φωτογραφία Προστατευόμενων Μελών.

       (4) Βεβαίωση Εγγραφής στο Σύνδεσμο Εφέδρων Αξκών (για τους έφεδρους).

        (5) Βεβαίωση από ΤΕΘ για ενεργούς Εθνοφύλακες.

  1. Έναρξη διαδικασίας ανανεώσεως - εκδόσεως καρτών μελών, κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη από 17 έως 27 Ιουν 24 και ώρες 09:00Ω - 14:00Ω (πλην Σαββατοκύριακου). Για τη διευκόλυνση των δικαιούχων, η υποβολή των δικαιολογητικών θα γίνεται απευθείας στη ΛΑΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και η επίδοση των δελτίων εισόδου κατόπιν εκδόσεώς τους, θα γίνεται εντός 3 εργάσιμων ημερών στον ίδιο χώρο. Από την 28 Ιουν 24 και μετά, η υποβολή δικαιολογητικών θα πραγματοποιείται κάθε Δευτέρα από 10:00Ω έως 13:00Ω.
  2. Για περισσότερες πληροφορίες και αποφυγή άσκοπης ταλαιπωρίας παρακαλούνται οι δικαιούχοι να επικοινωνούν, κατά τις εργάσιμες ώρες (07:00-15:00), εκ των προτέρων με τη Λέσχη (τηλ. 2810-333102).

Η Δγή ΕΔΩ